เทคโนโลยีของทามูระที่สนับสนุนสังคม/อุตสาหกรรม/การใช้ชีวิต

เทคโนโลยีของทามูระที่สนับสนุนสังคม/อุตสาหกรรม/การใช้ชีวิต

ผลิตภัณฑ์ของทามูระ เป็น ""วัสดุ"" ""ชิ้นส่วน"" และ ""อุปกรณ์"" ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัว เช่น รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ไปจนถึงอุปกรณ์หน้างานการผลิต รวมถึงในสาขาพลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงเทคโนโลยีอวกาศ
จากวัสดุสู่ระบบ เทคโนโลยีของทามูระช่วยทำให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นจริง

ผลิตภัณฑ์ของทามูระ เป็น ""วัสดุ"" ""ชิ้นส่วน"" และ ""อุปกรณ์"" ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่หลากหลาย ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ใกล้ตัว เช่น รถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ไปจนถึงอุปกรณ์หน้างานการผลิต รวมถึงในสาขาพลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงเทคโนโลยีอวกาศ
จากวัสดุสู่ระบบ เทคโนโลยีของทามูระช่วยทำให้ความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของผู้คนและการอนุรักษ์พลังงานเป็นจริง

Movie

เชิญรับชมวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของทามูระ

เรานำเสนอโมดูลฟังก์ชันยืดหยุ่นโดยใช้ PICC

การนำผลิตภัณฑ์ PICC ไปใช้กับแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบยืดหยุ่นทำให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความหนาแน่นสูง น้ำหนักเบาและรูปทรงที่บางลงได้ และช่วยให้การออกแบบแผงวงจรได้อย่างอิสระมากขึ้นด้วย

Lead-free Reflow Soldering System TNV Version Ⅲ

มีการนำเทคโนโลยีระบบการควบคุมการไหลเวียนอากาศภายในเครื่องมาใช้ซึ่งทำให้การถ่ายเทก๊าซในตัวเครื่องได้ดีขึ้น จึงสามารถลดปริมาณการใช้น้ำยาประสานหรือฟรักซ์และก๊าซไนโตรเจนที่ใช้ในเครื่องให้น้อยลง

Electronic Chemicals Products Movie

เพื่อรองรับกับการสื่อสารความเร็วสูงที่มีความจุมากอย่าง 5G (ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่5) ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำใช้เชื่อมต่อได้หลากหลายวิธีและใช้ได้กับชิ้นงานที่ความหนาแน่นยิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์แบบมัลติฟังก์ชันและมีขนาดเล็กลงได้

Products Promotion Movie TNV Ver.Ⅲ

เนื่องจากมีความต้องการใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กับรถยนต์เพิ่มมากขึ้นและการปรับเปลี่ยนไปสู่โรงงานอัจฉริยะ ทางบริษัทจึงเสนอเครื่องบัดกรีตะกั่วคุณภาพสูง ที่สามารถติดตั้งต่อจากเครื่องประกอบชิ้นงานได้

Tamura Promotion Movie

บริษัท Tamura มีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่โดดเด่นในแต่ละสาขาธุรกิจ และมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสามารถของกลุ่มบริษัทให้เป็น One Tamura โดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดยานยนต์ พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ IoT และการสื่อสารยุคหน้า

Product

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของทามูระ

เราจะมีส่วนร่วมในการสร้างชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยเพื่อให้เป็นสังคมที่ปราศจากคาร์บอนโดยการสร้างอนาคตของอุปกรณ์พลังงานอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ "เชื่อถือได้สูง" และ "มีประสิทธิภาพสูง"

ELECTRONIC CHEMICALS

FA SYSTEMS

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับทามูระเชิญทางนี้