เครื่องติดบัดกรีรีโฟลว์ TNV VERSION Ⅲ

ได้ผลผลิตสูงสุด
ช่วยลดการสูญเสียโอกาสในการผลิต และพัฒนาคุณภาพงานได้เป็นอย่างมาก
มีกลไกใหม่ในการกู้คืนฟลักซ์และควบคุมความร้อนหมุนเวียนในเตาได้อย่างแน่นอน

คุณสมบัติ

・พัฒนาอัตราการกู้คืนฟลักซ์ได้ 3.4 เท่า
・ลดปริมาณการสิ้นเปลือง N2 ได้ประมาณ 37%
・ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 36%
・ลดความเสี่ยงการทะลักของฟลักซ์ได้ประมาณ 1/12

※ข้อมูลเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนของ Tamura อาจแตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขการใช้งานการใช้งาน / ตัวอย่าง

เครื่องผลิตสำหรับติดชิ้นส่วน
For inquiries about เครื่องติดบัดกรีรีโฟลว์ TNV VERSION Ⅲ, please click here and enter your inquiry.TOP