Reflow & Wave Soldering System Line-up

เหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการผลลัพธ์ที่สุดยอดด้วยความทรงพลังของเครื่อง!

●Reflow Soldering System TNV-EM Series
・ด้วยโครงสร้างใหม่ในการกันความร้อน ทำให้ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้
・ลดการสิ้นเปลืองแก๊สไนโตรเจนได้มาก
・ลดภาระให้กับเครื่องปรับอากาศ

●WAVE HC33-32LT, HC40-32LT ใช้อุณหภูมิห้อง แบบเพิ่มความร้อนด้วยลมร้อน
・แคตตาล็อก ติดต่อเรา

คุณสมบัติ

●Reflow Soldering System TNV-EM Series
・ใช้โครงสร้างใหม่กันความร้อนของเตาด้วยค่าต้านทานความร้อน 2 เท่า
・ควบคุม (ความต้องการ) การใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้
・ลดปริมาณการสิ้นเปลืองแก๊สไนโตรเจนได้มาก
ติดตั้งชุดกู้คืนฟลักซ์ 2 ที่ ที่ช่องเข้าและช่องออก เป็นการปรับปรุงโครงสร้างเครื่องและเพิ่มศักยภาพการซ่อมบำรุงให้ดีขึ้น
ด้วยดีไซน์ที่ปรับให้เข้ากับการใช้หัวฉีดและแผงควบคุมการพ่นได้ดีขึ้น ทำให้พัฒนาได้ลมร้อนที่ทั่วถึงเท่ากัน ทำให้ยิ่งเพิ่มความสามารถการเพิ่มความร้อนได้ดียิ่งขึ้น !!!

●WAVE HC33-32LT, HC40-32LT ใช้อุณหภูมิห้อง แบบเพิ่มความร้อนด้วยลมร้อน
・ใช้งานแบบปลอดสารตะกั่วโดยสมบูรณ์
 มีถังบัดกรีแบบ FLIPและอุ่นร้อนได้แม่นยำสูง
・มีติดตั้งสปอตคูลเลอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน !!
 ทำให้ติดบัดกรีได้ดียิ่งขึ้น
มีโครงสร้างปรับปรุงส่วนภายนอกหัวฉีดทุติยภูมิ
ควบคุมทุกอย่างได้ด้วยหน้าจอสัมผัส
ปรับอุณหภูมิอุ่นแผงวงจรพิมพ์อัตโนมัติ
ช่วยลดการทำปฏิกริยาด้วยการติดฮูด N2 ในพื้นที่การใช้งาน / ตัวอย่าง

เครื่องผลิตสำหรับติดชิ้นส่วนFor inquiries about Reflow & Wave Soldering System Line-up, please click here and enter your inquiry.


TOP