น้ำยาประสานไร้ตะกั่วสำหรับงานพิมพ์ละเอียด
LFSOLDER TLF-204G-HFW / LFSOLDER JDS Series

LFSOLDER TLF-204G-HFW
・น้ำยาประสานไร้ตะกั่วสำหรับงานพิมพ์ละเอียด
・เหมาะสมที่สุดกับงานพิมพ์ลายฉลุสำหรับรูปแบบที่ละเอียด

LFSOLDER JDS Series
・น้ำยาประสานไร้ตะกั่วใช้กับหัวฉีด
・เหมาะสมที่สุดกับการจ่ายโลหะบัดกรีไปที่แผงวงจรชนิดต่าง ๆ โดยไม่ต้องสัมผัสและไม่ต้องใช้หน้ากาก





คุณสมบัติ

LFSOLDER TLF-204G-HFW
・ใช้ผงType 6 ในการพิมพ์ชิพแพด 0201ได้อย่างมั่นคง
・ช่วยให้ติดบัดกรีได้ดีและยับยั้งการเกิดบัดกรีเป็นก้อนกลม
・มีความแห้ง ปรับปรุงการแข็งตัวง่าย คงความเหนียวได้เป็นเวลานาน
・มีความสะอาดไม่เหลือฟลักซ์ตกค้าง

LFSOLDER JDS Series
・สามารถควบคุมรูปทรงของบัดกรีที่เชื่อมและปรับแต่งปริมาณได้
・ใช้กับการติดชิพ 0603, 0402 ได้



การใช้งาน / ตัวอย่าง

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับติดบนชิ้นส่วน 0201 เช่น โมดูลสื่อสาร



For inquiries about น้ำยาประสานไร้ตะกั่วสำหรับงานพิมพ์ละเอียด LFSOLDER TLF-204G-HFW LFSOLDER JDS Series, please click here and enter your inquiry.



TOP