โซลเดอร์รีซิสทที่เป็นของเหลวสีดำ
ABSOLIGHT APB-200 Series / FINEDEL DSR-8000S18 Series

โซลเดอร์รีซิสทของเหลวสีดำใช้สำหรับแผงวงจรรีซิสท

คุณสมบัติ

โซลเดอร์รีซิสทที่เป็นของเหลวสีดำรองรับการเปิดรับแสงผ่าน DI ABSOLIGHT APB-200 Series
・รองรับการเปิดรับแสงผ่าน DI
・ความไวสัมผัสสูง
・ความละเอียดสูง


โซลเดอร์รีซิสทสีดำสำหรับใช้งานทั่วไป FINEDEL DSR-8000S18 Series
・ทนความร้อนได้ดี
・ความต้านทานการชุบทองได้ดี
・ความละเอียดสูงการใช้งาน / ตัวอย่าง

ใช้สำหรับแผงวงจรรีซิสทFor inquiries about โซลเดอร์รีซิสทที่เป็นของเหลวสีดำ ABSOLIGHT APB-200 Series FINEDEL DSR-8000S18 Series, please click here and enter your inquiry.TOP